INFO PERKARA SIPP JAWA BARAT

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARATs

Satker  Tahun

STATISTIK DITERIMA DAN DIPUTUS

STATISTIK JENIS PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN

STATISTIK JENIS PERKARA DETIL

Cerai Gugat 39633
Cerai Talak 12739
Dispensasi Kawin 3662
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 2870
P3HP/Penetapan Ahli Waris 1024
Perwalian 346
Asal Usul Anak 179
Harta Bersama 177
Lain-Lain 168
Penguasaan Anak 126
Izin Poligami 67
Kewarisan 63
Wali Adhol 46
Pembatalan Perkawinan 27
Ekonomi Syariah 18
Hibah 7
Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 5
Wakaf 4
Pengesahan Anak 3

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 23408
Ekonomi 18637
Meninggalkan Salah Satu Pihak 1849
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 133
Murtad 125
Poligami 90
Dihukum Penjara 73
Mabuk 49
Judi 39
Cacat Badan 16
Zina 10
Madat 8
Kawin Paksa 6

STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT

STATISTIK USIA PERNIKAHAN PERKARA PERCERAIAN

Disclaimer: "Jika ada perbedaan data antara yang ditampilkan dalam website ini dengan data manual yang ada di satker maka yang digunakan adalah data manual yang ada di satker"