INFO PERKARA SIPP JAWA BARAT

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARATs

Satker  Tahun

STATISTIKss DITERIMA DAN DIPUTUS

STATISTIK JENIS PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN

STATISTIK JENIS PERKARA DETIL

Cerai Gugat 28613
Cerai Talak 9295
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 2304
Dispensasi Kawin 1868
P3HP/Penetapan Ahli Waris 880
Perwalian 431
Asal Usul Anak 160
Harta Bersama 122
Lain-Lain 101
Kewarisan 77
Penguasaan Anak 72
Izin Poligami 54
Wali Adhol 31
Ekonomi Syariah 26
Pembatalan Perkawinan 22
Hibah 5
Wakaf 3
Pengesahan Anak 3
Izin Kawin 2
Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 2
Pencegahan Perkawinan 1

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 18693
Ekonomi 13265
Meninggalkan Salah Satu Pihak 1562
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 130
Murtad 108
Poligami 55
Dihukum Penjara 52
Mabuk 48
Judi 44
Zina 17
Kawin Paksa 10
Cacat Badan 10
Madat 4

STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT

STATISTIK USIA PERNIKAHAN PERKARA PERCERAIAN

Disclaimer: "Jika ada perbedaan data antara yang ditampilkan dalam website ini dengan data manual yang ada di satker maka yang digunakan adalah data manual yang ada di satker"