INFO PERKARA SIPP JAWA BARAT

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT

Satker  Tahun

STATISTIK DITERIMA DAN DIPUTUS

STATISTIK JENIS PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN

STATISTIK JENIS PERKARA DETIL

Cerai Gugat 64060
Cerai Talak 21566
Dispensasi Kawin 7160
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 5039
P3HP/Penetapan Ahli Waris 1041
Perwalian 478
Lain-Lain 297
Harta Bersama 266
Asal Usul Anak 226
Penguasaan Anak 151
Kewarisan 112
Izin Poligami 108
Wali Adhol 59
Pembatalan Perkawinan 51
Ekonomi Syariah 30
Hibah 9
Pengesahan Anak 6
Pencegahan Perkawinan 3
Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 3
Ganti Rugi terhadap Wali 2
Penolakan Perkawinan 2
Wakaf 2
Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 1
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 1

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 38194
Ekonomi 31007
Meninggalkan Salah Satu Pihak 3088
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 301
Murtad 223
Poligami 171
Dihukum Penjara 130
Mabuk 92
Judi 73
Kawin Paksa 41
Zina 39
Cacat Badan 27
Madat 23

STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT

Disclaimer: "Jika ada perbedaan data antara yang ditampilkan dalam website ini dengan data manual yang ada di satker maka yang digunakan adalah data manual yang ada di satker"