INFO PERKARA SIPP JAWA BARAT

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARATs

Satker  Tahun

STATISTIKss DITERIMA DAN DIPUTUS

STATISTIK JENIS PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN

STATISTIK JENIS PERKARA DETIL

Cerai Gugat 73837
Cerai Talak 23326
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 8739
Dispensasi Kawin 4619
P3HP/Penetapan Ahli Waris 2026
Perwalian 1012
Asal Usul Anak 641
Lain-Lain 304
Harta Bersama 273
Penguasaan Anak 196
Kewarisan 191
Izin Poligami 115
Wali Adhol 98
Ekonomi Syariah 75
Pembatalan Perkawinan 61
Hibah 9
Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 7
Pengesahan Anak 6
Pencabutan Kekuasaan Wali 6
Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami 5
Wakaf 4
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 3
Izin Kawin 2
Pencegahan Perkawinan 1
Penolakan Perkawinan 1
Ganti Rugi terhadap Wali 1

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 44637
Ekonomi 34790
Meninggalkan Salah Satu Pihak 3183
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 407
Murtad 273
Judi 198
Dihukum Penjara 185
Poligami 138
Mabuk 115
Zina 23
Kawin Paksa 23
Madat 22
Cacat Badan 14

STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT

STATISTIK USIA PERNIKAHAN PERKARA PERCERAIAN

Disclaimer: "Jika ada perbedaan data antara yang ditampilkan dalam website ini dengan data manual yang ada di satker maka yang digunakan adalah data manual yang ada di satker"