INFO PERKARA SIPP JAWA BARAT

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARATs

Satker  Tahun

STATISTIKss DITERIMA DAN DIPUTUS

STATISTIK JENIS PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN

STATISTIK JENIS PERKARA DETIL

Cerai Gugat 32529
Cerai Talak 9986
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 3310
Dispensasi Kawin 2001
P3HP/Penetapan Ahli Waris 847
Perwalian 443
Asal Usul Anak 260
Lain-Lain 129
Harta Bersama 102
Penguasaan Anak 83
Kewarisan 70
Izin Poligami 56
Wali Adhol 35
Ekonomi Syariah 27
Pembatalan Perkawinan 22
Hibah 4
Pencabutan Kekuasaan Wali 3
Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 3
Pengesahan Anak 3
Izin Kawin 2
Wakaf 1
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 1

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 18151
Ekonomi 13812
Meninggalkan Salah Satu Pihak 1326
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 147
Murtad 110
Judi 76
Dihukum Penjara 67
Poligami 62
Mabuk 35
Kawin Paksa 12
Zina 8
Cacat Badan 5
Madat 5

STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT

STATISTIK USIA PERNIKAHAN PERKARA PERCERAIAN

Disclaimer: "Jika ada perbedaan data antara yang ditampilkan dalam website ini dengan data manual yang ada di satker maka yang digunakan adalah data manual yang ada di satker"