INFO PERKARA SIPP JAWA BARAT

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARATs

Satker  Tahun

STATISTIK DITERIMA DAN DIPUTUS

STATISTIK JENIS PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN

STATISTIK JENIS PERKARA DETIL

Cerai Gugat 26726
Cerai Talak 8576
Dispensasi Kawin 2305
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 2092
P3HP/Penetapan Ahli Waris 692
Perwalian 223
Lain-Lain 124
Asal Usul Anak 123
Harta Bersama 120
Penguasaan Anak 81
Izin Poligami 48
Kewarisan 37
Wali Adhol 32
Pembatalan Perkawinan 25
Ekonomi Syariah 6
Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 5
Wakaf 3
Hibah 2
Pengesahan Anak 2
Pencegahan Perkawinan 1

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 14935
Ekonomi 12231
Meninggalkan Salah Satu Pihak 1198
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 78
Murtad 77
Poligami 53
Dihukum Penjara 50
Mabuk 27
Judi 23
Zina 8
Cacat Badan 7
Madat 4
Kawin Paksa 1

STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT

STATISTIK USIA PERNIKAHAN PERKARA PERCERAIAN

Disclaimer: "Jika ada perbedaan data antara yang ditampilkan dalam website ini dengan data manual yang ada di satker maka yang digunakan adalah data manual yang ada di satker"