INFO PERKARA SIPP JAWA BARAT

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARATs

Satker  Tahun

STATISTIKss DITERIMA DAN DIPUTUS

STATISTIK JENIS PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN

STATISTIK JENIS PERKARA DETIL

Cerai Gugat 7437
Cerai Talak 2338
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 693
Dispensasi Kawin 466
P3HP/Penetapan Ahli Waris 202
Perwalian 93
Asal Usul Anak 57
Lain-Lain 35
Penguasaan Anak 20
Wali Adhol 14
Kewarisan 13
Harta Bersama 13
Izin Poligami 12
Ekonomi Syariah 5
Pembatalan Perkawinan 2
Pengesahan Anak 2
Hibah 2
Wakaf 1
Izin Kawin 1
Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 1
Pencegahan Perkawinan 1

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 3822
Ekonomi 2773
Meninggalkan Salah Satu Pihak 276
Murtad 23
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 23
Poligami 16
Judi 12
Dihukum Penjara 8
Mabuk 7
Zina 5
Kawin Paksa 4
Cacat Badan 1

STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT

STATISTIK USIA PERNIKAHAN PERKARA PERCERAIAN

Disclaimer: "Jika ada perbedaan data antara yang ditampilkan dalam website ini dengan data manual yang ada di satker maka yang digunakan adalah data manual yang ada di satker"