INFO PERKARA SIPP JAWA BARAT

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARATs

Satker  Tahun

STATISTIKss DITERIMA DAN DIPUTUS

STATISTIK JENIS PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN

STATISTIK JENIS PERKARA DETIL

Cerai Gugat 63286
Cerai Talak 20680
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 6075
Dispensasi Kawin 4529
P3HP/Penetapan Ahli Waris 1765
Perwalian 838
Asal Usul Anak 461
Harta Bersama 280
Lain-Lain 230
Penguasaan Anak 189
Kewarisan 188
Izin Poligami 100
Wali Adhol 75
Ekonomi Syariah 54
Pembatalan Perkawinan 51
Hibah 12
Wakaf 11
Pencabutan Kekuasaan Wali 8
Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 5
Pengesahan Anak 3
Izin Kawin 2
Pencegahan Perkawinan 1
Penolakan Perkawinan 1

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 40606
Ekonomi 27045
Meninggalkan Salah Satu Pihak 3337
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 271
Murtad 232
Poligami 125
Dihukum Penjara 101
Judi 95
Mabuk 95
Zina 34
Kawin Paksa 21
Cacat Badan 20
Madat 16

STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT

STATISTIK USIA PERNIKAHAN PERKARA PERCERAIAN

Disclaimer: "Jika ada perbedaan data antara yang ditampilkan dalam website ini dengan data manual yang ada di satker maka yang digunakan adalah data manual yang ada di satker"