INFO PERKARA SIPP JAWA BARAT

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT

Satker  Tahun

STATISTIK DITERIMA DAN DIPUTUS

STATISTIK JENIS PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN

STATISTIK JENIS PERKARA DETIL

Cerai Gugat 26572
Cerai Talak 9035
Dispensasi Kawin 2926
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 2073
P3HP/Penetapan Ahli Waris 422
Perwalian 248
Lain-Lain 131
Asal Usul Anak 107
Harta Bersama 106
Penguasaan Anak 71
Izin Poligami 57
Kewarisan 57
Pembatalan Perkawinan 29
Wali Adhol 28
Ekonomi Syariah 16
Hibah 4
Pengesahan Anak 4
Pencegahan Perkawinan 3
Ganti Rugi terhadap Wali 2
Penolakan Perkawinan 2
Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 1
Wakaf 1
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 1
Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 1

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 18294
Ekonomi 13767
Meninggalkan Salah Satu Pihak 1483
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 141
Murtad 110
Poligami 76
Dihukum Penjara 64
Mabuk 45
Judi 33
Kawin Paksa 28
Zina 16
Madat 9
Cacat Badan 7

STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT

Disclaimer: "Jika ada perbedaan data antara yang ditampilkan dalam website ini dengan data manual yang ada di satker maka yang digunakan adalah data manual yang ada di satker"