INFO PERKARA SIPP JAWA BARAT

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT

Satker  Tahun

STATISTIK DITERIMA DAN DIPUTUS 2020

STATISTIK JENIS PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN 2020

STATISTIK JENIS PERKARA DETIL 2020

Cerai Gugat 71265
Cerai Talak 23925
Dispensasi Kawin 7953
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 5788
P3HP/Penetapan Ahli Waris 1171
Perwalian 529
Lain-Lain 315
Harta Bersama 301
Asal Usul Anak 253
Penguasaan Anak 166
Izin Poligami 123
Kewarisan 120
Wali Adhol 65
Pembatalan Perkawinan 54
Ekonomi Syariah 31
Hibah 12
Pengesahan Anak 7
Wakaf 3
Pencegahan Perkawinan 3
Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 3
Ganti Rugi terhadap Wali 2
Penolakan Perkawinan 2
Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami 1
Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 1
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 1

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2020

Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 42485
Ekonomi 35106
Meninggalkan Salah Satu Pihak 3410
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 328
Murtad 247
Poligami 189
Dihukum Penjara 148
Mabuk 100
Judi 77
Kawin Paksa 41
Zina 40
Cacat Badan 36
Madat 24

STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT 2020

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT 2020

STATISTIK USIA PERNIKAHAN PERKARA PERCERAIAN 2020

Disclaimer: "Jika ada perbedaan data antara yang ditampilkan dalam website ini dengan data manual yang ada di satker maka yang digunakan adalah data manual yang ada di satker"