INFO PERKARA SIPP JAWA BARAT

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT

Satker  Tahun

STATISTIK DITERIMA DAN DIPUTUS 2020

STATISTIK JENIS PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN 2020

STATISTIK JENIS PERKARA DETIL 2020

Cerai Gugat 20138
Cerai Talak 6752
Dispensasi Kawin 2220
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 1809
P3HP/Penetapan Ahli Waris 349
Perwalian 192
Lain-Lain 114
Asal Usul Anak 91
Harta Bersama 72
Penguasaan Anak 59
Izin Poligami 48
Kewarisan 40
Wali Adhol 24
Pembatalan Perkawinan 22
Ekonomi Syariah 13
Pencegahan Perkawinan 3
Pengesahan Anak 3
Hibah 2
Penolakan Perkawinan 2
Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 1
Ganti Rugi terhadap Wali 1
Wakaf 1
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 1

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2020

Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 12557
Ekonomi 9214
Meninggalkan Salah Satu Pihak 1006
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 100
Murtad 70
Poligami 52
Dihukum Penjara 51
Mabuk 34
Judi 21
Kawin Paksa 15
Zina 12
Cacat Badan 6
Madat 6

STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT 2020

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT 2020

Disclaimer: "Jika ada perbedaan data antara yang ditampilkan dalam website ini dengan data manual yang ada di satker maka yang digunakan adalah data manual yang ada di satker"