INFO PERKARA SIPP JAWA BARAT

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT

Satker  Tahun

STATISTIK DITERIMA DAN DIPUTUS 2020

STATISTIK JENIS PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN 2020

STATISTIK JENIS PERKARA DETIL 2020

Cerai Gugat 35270
Cerai Talak 11891
Dispensasi Kawin 3919
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 2774
P3HP/Penetapan Ahli Waris 530
Perwalian 287
Lain-Lain 162
Harta Bersama 140
Asal Usul Anak 127
Penguasaan Anak 90
Izin Poligami 67
Kewarisan 66
Wali Adhol 35
Pembatalan Perkawinan 30
Ekonomi Syariah 17
Pengesahan Anak 4
Hibah 4
Pencegahan Perkawinan 3
Ganti Rugi terhadap Wali 2
Penolakan Perkawinan 2
Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 1
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 1
Wakaf 1
Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 1

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2020

Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 21444
Ekonomi 16200
Meninggalkan Salah Satu Pihak 1837
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 161
Murtad 132
Poligami 88
Dihukum Penjara 70
Mabuk 50
Judi 37
Kawin Paksa 30
Zina 20
Madat 16
Cacat Badan 11

STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT 2020

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT 2020

Disclaimer: "Jika ada perbedaan data antara yang ditampilkan dalam website ini dengan data manual yang ada di satker maka yang digunakan adalah data manual yang ada di satker"